Bina Yönetim Sistemleri

İnsan, mekân, hizmet ve teknoloji etkenlerini bütünleştirerek yapıların yaşam kalitesi ve kullanım kolaylıklarını arttıran bir hizmet mesleğidir. Ağır hizmetler olarak nitelendirilen hukuki, ticari ve teknik hizmetler yanında hafif hizmetler olarak kabul edilen güvenlik, temizlik, çevre zararlı mücadele gibi hizmetlere kadar bir yapının işleyişinde olması gereken hizmet yelpazesinin tamamını tedarik edip, yönetilmesi için gerekli hizmetin taşınmaz mal sahiplerine sunulmasıdır.

Değişen dünya ile birlikte çok katlı, daireli binaların oluşması, bu binalarda toplu ve kalabalık yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir.

Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini isteksizce üstlenmekte; eski yönetici görevini devrederken sadece mali devir yapmakta birikim, deneyim ve öngörülerini yeni yöneticiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici de doğru bütçe yönetimi, doğru planlama yapamamakta, sorunları çözmede insan kaynağını, çağdaş araç ve gereçlerini kullanamamaktadır. İlk bakışta fark edilemeyen yönetim aksaklıkları bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu sorunlar, kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir durumun tek ve kesin çözümü ise en çağdaş yaklaşım olarak bina, site yönetiminin profesyonel hale getirilmesidir.

 

Hizmetlerimiz

Bina aidatlarının tahsil edilmesi, (Zamanında ödemeyenlere genel kurulda alınan karar gereği Gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı binaya gelir olarak kaydedilir.)

İkazlara rağmen aidatlarını ödemeyenlere ilişkin icra ve haciz işlemlerinin yapılması, (Avukatlık ücretleri ve masraflar borçludan tahsil edilir, ayrıca binadan tahsil edilmez.)

Muhasebe kayıtlarının tutulması ve bilançoların hazırlanması, (İstenildiği an şirketimizden veya web sitenizden binanızın şifresiyle girerek bilanço, gelir-gider dökümünü alabilirsiniz.)

Bina görevlisinin İş Kanunları çerçevesinde SGK dosyasının hazırlanması, primlerin ödenmesi.

İşletme projesinin hazırlanması ve tebliği,

Bina içi yönetimince izin verilen ödemelerin yapılması, (Elektrik Faturası, Su Faturası, Doğalgaz Faturası, asansör bakım ücretleri, maaş, vs.)

Web Sitesi Yayın Hizmeti; Bina yöneticisinin zan altında kalmaması için yapmış olduğu işlemlerin web sitesinde yayınlanması.